Telefonos ügyfélszolgálat: +36203268515 | Ha tetszik az Babarajz, nézd meg a többi termékünket is: az Égboltképet,vagy a Voiceprintet!

1. Alapvető információk

1.1 Az akció szervezője az Osteroo Europe Kft. vállalat, amelynek székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 58. 6. em 21, cégjegyzékszám: 01-09-357793, adószám: 27933295-2-41 (a továbbiakban: „Szervező“). 

1.2 Az akció neve “Karácsonyi Akció” (a továbbiakban: “Akció”), és az Osteroo Europe Kft által üzemeltetett webshopokra: www.egboltkep.hu és www.babarajz.hu  (továbbiakban: Webshopok) vonatkozik.

1.3 Az akció 2020. 12.08-án kezdődik és 2020.12.15-ig tart

1.4 Az akcióban résztvevők közül minden tizedik részesül csak kedvezményben. A Szervező minden tizedik vásárló (továbbiakban: Nyertes) leadott rendelésének teljes összegét visszatéríti. 

2. Az akcióban résztvevő személyek

2.1 Az akcióban résztvevő személy természetes személy, aki állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarország területén, és részt vesz a Webshopok oldalán lévő nyereményjátékban.

2.2  Az akcióban minden olyan, 2. pontban említett személy Résztvevőként részt vehet, aki rendelést ad le a Webshopok egyikében 2020. 12.08 és 2020.12.15 között.

2.3 Az akcióból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

2.4 Az akció 2020.12.08-án került közzétételre a Webshopok weboldalán és közösségi média felületein. 

3. Akció szabályzat

3.1 Az akcióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő lead egy érvényes rendelést a Webshopok egyikében 2020. 12.08 és 2020.12.15 között. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. 

3.2 A Nyertes a sorban a tizedik vásárló, akik a 3. Pontnak megfelelően leadott rendelést.

4. A nyertesek kihirdetése és a díjak átadása

4.1 A Nyertes rendelésének teljes összegét a Szervező visszatéríti. 

4.2 Az akció 2020.12.15-én 24:00 órakor zárul. 

4.3 A Szervező nyerteseket Instagram történetben hirdeti ki, és ezzel egyidejűleg személyes üzenettel lép velük kapcsolatba.

5. Az akció egyéb feltételei

5.1 A Nyertes a jelen szabályzatban foglalt nyeremény helyett nem követelhet tárgyi vagy egyéb juttatást a Szervezőtől.

5.2 Bármilyen reklamációról vagy panaszról végérvényesen a Szervező dönt. A Szervező fenntartja magának a jogot kártérítés nélkül az akció lerövidítésére, elhalasztására, visszavonására vagy megszüntetésére, illetve a szabályzat egyoldalú megváltoztatására vagy kiegészítésére az Akció teljes időtartama alatt úgy, hogy a változásokat a Szervező a  Webshopok weboldalain közzéteszi, ahol rendelkezésre állnak az érvényes és teljes szabályok.

5.3 A Szervezőnek joga van ellenőrizni az akcióban való részvétel feltételeit és vita esetén elbírálni  és végérvényesen dönteni az akcióhoz kapcsolódó bármely kérdésben. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a résztvevőt az akcióból vagy a szabályzat megsértése esetén nem adja át számára a nyereményt.

6. A résztvevő nyilatkozata és hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához

6.1 Az akcióban való részvétellel a Résztvevő önként megadja a Szervezőnek (az üzemeltetőnek a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően) hozzájárulását az akció során a Szervezőnek átadott személyes adatainak feldolgozásához, valamint a nyeremények esetleges odaítélésével kapcsolatban, az akcióban való részvétel céljából, annak értékelése és a nyeremény átadása céljából.

6.2 A résztvevőnek joga van az üzemeltetőtől hozzáférést kérni az érintett személyes adataihoz, a személyes adatok módosításához, törléséhez, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz és a személyes adatok továbbításának jogához.