Telefonos ügyfélszolgálat: +36203268515 | Ha tetszik az Babarajz, nézd meg a többi termékünket is: az Égboltképet,vagy a Voiceprintet!

Nyereményjáték szabályzat

1. Alapvető információk

1.1 A nyereményjáték szervezője az Osteroo Europe Kft. vállalat, amelynek székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 58. 6. em 21, cégjegyzékszám: 01-09-357793, adószám: 27933295-2-41 (a továbbiakban: „Szervező“). 

1.2 A nyereményjáték neve “Babarajz Nyereményjáték” (a továbbiakban: “Nyereményjáték”).

1.3 A nyereményjáték 2020. 11.25-től kezdődik és 2020.11.30-ig tart

1.4 A nyereményjátékot nem szponzorálja, nem hagyja jóvá, és nem az Instagram vezeti, továbbá nem áll vele kapcsolatban. Az Instagramnak nincs semmilyen kötelezettsége a játékossal szemben.

1.5 A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek, játékosok

2.1 A nyereményjátékban résztvevő személy természetes személy, aki állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyarország területén, és részt vesz a Babarajz Instagram oldalán lévő nyereményjátékban.

2.2  A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

2.3 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

2.4 A Nyereményjáték 2020.11.25-én kerül közzétételre az Instagram https://www.instagram.com/babarajz/ oldalon.

3. Nyereményjáték szabályzat

3.1 A nyereményjátékon való részvétel feltétele, hogy a Játékos beköveti a Szervező Instagram oldalát, belájkolja a Nyereményjáték Instagram posztját, és a fent nevezett poszt alá kommentben bejelöl legalább egy másik személyt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

3.2 A nyereményjáték nyertese a nyereményjátékban részt vevő összes játékos közül sorsolással kerül kiválasztásra.

4. A nyertesek kihirdetése és a díjak átadása

4.1 A nyertes egy Babarajz posztert kap Fiskbo kerettel.

4.2 A nyereményjáték 2020.11.25-én 20:00 órakor zárul és a nyertes az összes hozzászólás közül kerül ki véletlenszerű kiválasztással a commentpicker.com weboldal segítségével, majd a nyereményjátékban szereplő feltételek teljesülésének utólagos ellenőrzésével. A feltételek nem teljesülése esetén a nyertes ismét kiválasztásra kerül egészen addig, amíg a kiválasztott nyertes feltételei teljesülnek.

4.3 A Szervező 2020.11.25-én 20:00 órakor sorsolja ki a nyertest. A szervező a nyertest kihirdeti a Nyereményjáték Poszt alatti kommentben illetve Instagram történetben, és ezzel egyidejűleg személyes üzenettel lép vele kapcsolatba.

4.4 A nyertes nem jogosult a nyeremény átadására egy másik személy részére; ez azonban nem korlátozza azon jogát, mely szerint a nyereményt elajándékozhatja másik személynek, miután átvette a nyereményét.

5. A nyereményjáték egyéb feltételei

5.1 A játékos a jelen szabályzatban foglalt nyeremény helyett nem követelhet pénzügyi vagy egyéb juttatást a Szervezőtől.

5.2 Bármilyen reklamációról vagy panaszról végérvényesen a Szervező dönt. A Szervező fenntartja magának a jogot kártérítés nélkül a nyereményjáték lerövidítésére, elhalasztására, visszavonására vagy megszüntetésére, illetve a játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására vagy kiegészítésére a Nyereményjáték teljes időtartama alatt úgy, hogy a változásokat a Szervező a www.babarajz.hu weboldalon közzéteszi, ahol rendelkezésre állnak az érvényes és teljes szabályok.

5.3 A Szervezőnek joga van ellenőrizni a nyereményjátékban való részvétel feltételeit és vita esetén elbírálni  és végérvényesen dönteni a nyereményjátékhoz kapcsolódó bármely kérdésben. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a játékost a nyereményjátékból vagy a szabályzat megsértése esetén nem adja át számára a nyereményt.

6. A játékos nyilatkozata és hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához

6.1 A nyereményjátékban való részvétellel a játékos önként megadja a Szervezőnek (az üzemeltetőnek a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően) hozzájárulását a nyereményjáték során a Szervezőnek átadott személyes adatainak feldolgozásához, valamint a nyeremények esetleges odaítélésével kapcsolatban, a nyereményjátékban való részvétel céljából, annak értékelése és a nyeremény átadása céljából.

6.2 A játékosnak joga van az üzemeltetőtől hozzáférést kérni az érintett személyes adataihoz, a személyes adatok módosításához, törléséhez, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz és a személyes adatok továbbításának jogához.

6.3. Az Üzemeltető a nyertes személyes adatait a nyeremény kiszállításához szükséges mértékben és ideig megőrzi, de legfeljebb 2 hónapig.